Kalkyl

Avkastning för svitägare i AVIAM’

Som svitägare erhåller du en fast årlig ersättning om 300 000 kr per år för ägandet av din svit (indexering årligen). Ersättningen är det belopp du får för att låta hotelloperatören hyra ut din svit.

Du kan nyttja din svit upp till 12 veckor per år. Om du väljer att inte nyttja sviten alls, erhåller du hela ersättningen på 300 000 kr. För varje vecka du nyttjar din svit, räknas 20 000 kr av från den fasta årliga ersättningen.

Tabellen nedan ger en överskådlig bild av din årliga avkastning som svitägare vid fyra olika scenarion. Den första kolumnen visar avkastningen om du helt avstår från att använda din svit, andra kolumnen visar avkastningen om du väljer att nyttja sviten 3 veckor per år, den tredje kolumnen visar avkastningen vid 6 veckors nyttjande och sista kolumnen visar fullt användande. Inuti varje kolumn kan du också se hur din avkastning påverkas av om du tar ett banklån eller finansierar sviten helt med eget kapital.

*Räntekostnad efter ränteavdrag